Regolament Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2020/1002 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi deroga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tar-rekwiżiti għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ injam tal-fraxxnu li joriġina jew li ġie pproċessat fl-Istati Uniti