Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu zahtjeva za unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama