Skriftlig fråga E-5854/10 Aldo Patriciello (PPE) till kommissionen. Natrium