Zadeva T-132/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — ERNI Electronics proti UUNT (MaxiBridge) ( Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti MaxiBridge — Absolutni razlog za zavrnitev — Znamka, ki je opisna za eno od lastnosti proizvodov, opisanih v zahtevi za registracijo znamke — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009) )