Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige) (Text av betydelse för EES)