Vec T-189/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Haikal/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Právo na obhajobu – Právo na spravodlivý proces – Povinnosť odôvodnenia – Právo na účinnú súdnu ochranu – nesprávne posúdenie – Právo vlastniť majetok – Proporcionality – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Právo na rešpektovanie súkromného rodinného života“)