Kohtuasi T-121/20: 21. veebruaril 2020 esitatud hagi – IP versus komisjon