Mål C-393/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom den 4 augusti 2010 — Dermod Patrick O'Brien mot Ministry of Justice (tidigare Department for Constitutional Affairs)