Писмен въпрос E-1354/10, зададен от Iva Zanicchi (PPE), Marco Scurria (PPE) и Alfredo Antoniozzi (PPE) на Комисията. Безопасност на спортните съоръжения в ЕС