KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przepisy dotyczące ochrony danych jako czynnik sprzyjający zaufaniu w UE i poza nią – podsumowanie