Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно помощта от Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия