Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2093 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)