Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/948 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)