Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1721 z dnia 17 listopada 2020 r. określające informacje techniczne dotyczące zbiorów danych badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” dotyczącego zdrowia i jakości życia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (Tekst mający znaczenie dla EOG)