Skriftlig fråga E-0163/06 från Margrietus van den Berg (PSE) och Thijs Berman (PSE) till kommissionen. Omfattningen av betalningar som går till bearbetningsindustrin inom ramen för GJP