Protokoll från sammanträdet onsdagen den 21 juni 2006