Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/531 av den 27 mars 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin