2019 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/531, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95