Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/531 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин