Skriftlig fråga E-1871/04 från Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) till kommissionen. Gemenskapsåtgärder för minskad fattigdom