Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3557 – IPR/Mitsui/MEC)Text av betydelse för EES