Sprawozdanie Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie realizacji i wyników programu ochrony euro przed fałszowaniem - programu Perykles