Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se provádění a výsledků programu Pericles za účelem ochrany eura proti padělání