ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 336/98 του Graham MATHER προς την Επ τροπή. Αποτίμηση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις