Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/626 av den 21 april 2016 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/482