Mål C-409/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 9 oktober 2006 – Winner Wetten GmbH mot Bürgermeisterin der Stadt Bergheim