Skriftlig fråga E-0311/05 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. OLAF-rapporten om oegentligheter i samband med Berlaymontbyggnadens renovering