Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9931 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group) (Text s významem pro EHP) 2020/C 314/01