Skriftlig fråga P-5783/06 från Marianne Thyssen (PPE-DE) till kommissionen. Kostnader i samband med elektroniska betalningar