Skriftlig fråga E-003541/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Användningen av programmet Progress