Skriftlig fråga E-4021/06 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Bibelcitat