Domstolens dom (andra avdelningen) den 15 juli 2004.$