Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 4 februari 2016$