/* */

Komisijas Regula (EK) Nr. 45/2006 ( 2006. gada 12. janvāris ) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2805/95, ar kuru nosaka eksporta kompensācijas vīna nozarē