Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris