Särskild rapport nr 7/2016 – Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i världen