Posebno poročilo št. 7/2016 – Upravljanje stavb Evropske službe za zunanje delovanje po svetu