Īpašais ziņojums Nr. 7/2016 – “Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē”