Specialioji ataskaita Nr. 7/2016 – „Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų, esančių visame pasaulyje, valdymas“