Специален доклад № 7/2016 — „Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света“