Beslut (Gusp) 2018/1791 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 6 november 2018 om utnämning av EU-uppdragets styrkechef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)