Uredba Komisije (ES) št. 50/2005 z dne 13. januarja 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2277/2004