Mål T-253/04: Talan mot Europeiska unionens råd väckt den 25 juni 2004 av Zubeyir Aydar, å Kongra-Gels vägnar, samt tio andra