SSI FS 2005:2, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar