Skriftlig fråga P-2770/05 från Caroline Lucas (Verts/ALE) till kommissionen. Procedur för att beräkna den maximala lastkapaciteten i fraktfartyg för export av levande boskap