Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV) (EØS-relevant tekst.)