Regulamentul (CE) nr. 1488/2001 al Comisiei din 19 iulie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește încadrarea anumitor cantități de anumite produse de bază cuprinse în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene în regimul de perfecționare activă fără examinarea prealabilă a condițiilor economice$