Kommissionens förordning (EG) nr 346/2006 av den 27 februari 2006 om öppnande av en förmånstullkvot för import av rörråsocker med ursprung i AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 2006 – 30 juni 2006