Skriftlig fråga E-4182/06 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. Ökad klarhet i fråga om huvudlöss