Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3565 — Talanx/neue leben) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asiaETA:n kannalta merkityksellinen teksti